BM BYGGER MOSKÉ I ÖREBRO

För drygt två år sedan orsakades en storbrand av moskén i Vivalla. En tredjedel av den dåvarande byggnaden lyckades att räddas, och nu ska BM Byggmontage resa en helt ny moské intill den befintliga delen.

Sedan i somras har delar av BM Byggmontages team befunnit sig i Vivalla för att upprätta en ny moské åt muslimerna i Örebro. Det kommer byggas en liten gång emellan den nya byggnaden och den befintliga delen av moskén som räddades. Moskén har valt att byggas med en betongfasad och kommer rymma en bönsal för 1000 personer.

– Vi håller just nu på med att förbereda inför resningen av stommen. Yrkesarbetarna är i full gång med att gjuta betongplattan och vi har endast få delar kvar. Vecka 49 kommer arbetet med stommen att starta igång och vi beräknas vara klara till jul, förklarar Bengt Johansson, VD på BM Byggmontage.

Idag är arbetet uppdelat i två etapper. BM Byggmontage har fått ansvaret över den första delen där mark, grundarbete och stommen ingår. Den delen kommer att besiktigas i februari 2020 och då är de färdiga med deras del av entreprenaden. Innan årsskiftet kommer en upphandling om etapp två att göras.

– Förutom grundarbete är det dessutom allt utvändigt VA som vi också har hand om. Det befintliga är i riktigt dåligt skick och det blev inte heller bättre efter branden. De håller alltså samtidigt på att göra om alla ledningar utvändigt för dag- och spillvatten nu. Vi ska försöka utföra så mycket vi kan på denna del innan vi reser huset. Sedan måste vi hinna förbereda för när de tunga kranarna kommer hit och ska resa stommen. Resterande arbete får vänta efter nyår, förklarar Bengt.

Vad har du för förväntningar på bygget?
– Givetvis strävar vi efter att det ska bli bra och att kunden ska bli nöjd. Jag har nära kontakt med beställaren. Vi ses ofta på möten och mejlar varandra. Hittills verkar de riktigt nöjda och det tycker jag känns bra!

ÄLDRE NYHETER

NYTT LAGER ÅT DORMY GOLF I ÖREBRO

För fyra år sedan fick BM Byggmontage det prestigefyllda uppdraget att bygga Dormys nuvarande huvudkontor och centrallager i Örebro. Nu har koncernen expanderat sin verksamhet och är således i behov av ett nytt och större lager. Ett arbete som BM Byggmontage med glädje tagit sig an.

Läs mer Las mer

STATUSKOLL PÅ SUNDBYBERGS SOPHANTERINGSSYSTEM

Vid senaste uppdateringen var BM Byggmontage i startgroparna av miljöprojektet – och mycket har hänt sedan dess. Nu står ett hus på plats nedanför lägenheterna, som efter sommaren beräknas vara en färdig sopterminal.

Läs mer Las mer

BM BYGGMONTAGE TOTALENTREPRENÖR FÖR MILJÖSATSNING I SUNDBYBERG.

Idag slängs sopor och annat avfall i sopkärl utanför bostadshusen. Avfallet hämtas sedan upp med sopbil från varje hus och körs iväg till en återvinningscentral.

Läs mer Las mer

BYGGNATIONERNA PÅ EMHART GÅR BRA

Det är full aktivitet på Emhart Glass när det ska lastas ut överbliven isolering. En kranbil står nedre på marken och lyfter ned det överblivna materialet ifrån taket. Ett tak som kommit på plats sedan sist vi besökte bygget.

Läs mer Las mer

ETT ÅR PÅ ÖSTERMALM SALUHALL

Östermalms Saluhall är en av Stockholms mest anrika byggnader. För lite drygt 100 år sedan uppfördes denna enorma byggnad och har sedan dess fungerat som en mötesplats för matintresserade Östermalmsbor.

Läs Mer! Las mer

ÄNNU ETT PROJEKT PÅ GUSTAVSVIK

Det strömmar varje sommar in hundratals husvagnar och tusentals besökare, vilket naturligtvis gör att anläggningen slits hårt. För några år sedan påbörjades en uppfräschning av hela anläggningen, och detta är något som BM Byggmontage är en stor del av. Idag träffar vi Fredrik Andersson, projektledare på BM, ute i ett av campingens servicehus som genomgår en totalrenovering.

LÄS MER Las mer