BM BYGGER MOSKÉ I ÖREBRO

För drygt två år sedan orsakades en storbrand av moskén i Vivalla. En tredjedel av den dåvarande byggnaden lyckades att räddas, och nu ska BM Byggmontage resa en helt ny moské intill den befintliga delen.

Sedan i somras har delar av BM Byggmontages team befunnit sig i Vivalla för att upprätta en ny moské åt muslimerna i Örebro. Det kommer byggas en liten gång emellan den nya byggnaden och den befintliga delen av moskén som räddades. Moskén har valt att byggas med en betongfasad och kommer rymma en bönsal för 1000 personer.

– Vi håller just nu på med att förbereda inför resningen av stommen. Yrkesarbetarna är i full gång med att gjuta betongplattan och vi har endast få delar kvar. Vecka 49 kommer arbetet med stommen att starta igång och vi beräknas vara klara till jul, förklarar Bengt Johansson, VD på BM Byggmontage.

Idag är arbetet uppdelat i två etapper. BM Byggmontage har fått ansvaret över den första delen där mark, grundarbete och stommen ingår. Den delen kommer att besiktigas i februari 2020 och då är de färdiga med deras del av entreprenaden. Innan årsskiftet kommer en upphandling om etapp två att göras.

– Förutom grundarbete är det dessutom allt utvändigt VA som vi också har hand om. Det befintliga är i riktigt dåligt skick och det blev inte heller bättre efter branden. De håller alltså samtidigt på att göra om alla ledningar utvändigt för dag- och spillvatten nu. Vi ska försöka utföra så mycket vi kan på denna del innan vi reser huset. Sedan måste vi hinna förbereda för när de tunga kranarna kommer hit och ska resa stommen. Resterande arbete får vänta efter nyår, förklarar Bengt.

Vad har du för förväntningar på bygget?
– Givetvis strävar vi efter att det ska bli bra och att kunden ska bli nöjd. Jag har nära kontakt med beställaren. Vi ses ofta på möten och mejlar varandra. Hittills verkar de riktigt nöjda och det tycker jag känns bra!

NYTT LAGER ÅT DORMY GOLF I ÖREBRO

För fyra år sedan fick BM Byggmontage det prestigefyllda uppdraget att bygga Dormys nuvarande huvudkontor och centrallager i Örebro. Nu har koncernen expanderat sin verksamhet och är således i behov av ett nytt och större lager. Ett arbete som BM Byggmontage med glädje tagit sig an.

I april 2019 påbörjade BM Byggmontage utbygget av det 1500 kvadratmeterstora lagerbyggnationen åt Dormy i Örebro. Planen är att byggnadens två våningar kommer att innehålla ett höglager och plocklager. Förutom lagerutrymmen kommer även omklädningsrum, teknikrum och en lastkaj att byggas. Dess yttre utseende kommer att likna deras redan befintliga lokaler för att behålla en enhetlighet.

Betongarbete och byggkompletteringar är vad som står på BM Byggmontages agenda. Idag träffar vi deras VD, Bengt Johansson, som uppdaterar oss med byggnationens status.

– Vi är färdiga med grundarbetet och Strängbetong, som vi samarbetar med, är nästan klara med att montera stommen. Idag förbereder våra yrkesarbetare inför betonggjutningen av golvet inne i byggnaden. Vi har påbörjat isoleringen, armeringen och ska efteråt lägga slangarna för golvvärmen. Tanken är att vi under nästa vecka ska kunna börja gjuta golvet med fiberbetong. Ovanpå lägger vi sedan ett epoxigolv vars yta klarar av de tunga maskinerna och varorna som ska lagras. Därefter väntar installationer av rör, el och liknande men också färdigställande av det utvändiga markarbetet, förklarar Bengt.

Har beställarna haft några speciella önskemål med bygget?
– Ja, förutom lastkajen så kommer vi även att förbereda inför en eventuell ny entré. Den kommer att finnas ”bakom kulisserna” så att säga. Det är alltså ingen som kommer att se den utifrån än. Skulle de en dag expandera ytterligare och vilja göra sin butik här i Örebro ännu större, så finns det en möjlighet att göra det i framtiden.

Vad har du för tankar kring projektet?
– Vi har ju byggt de flesta anläggningarna som de har runt här i Sverige och det är vi väldigt tacksamma för. Framför allt tycker vi att det är jätteroligt att det går så pass bra för Dormy som företag! Det känns fantastiskt att vi får vara med på deras resa, avslutar Bengt.

STATUSKOLL PÅ SUNDBYBERGS SOPHANTERINGSSYSTEM

Vid senaste uppdateringen var BM Byggmontage i startgroparna av miljöprojektet – och mycket har hänt sedan dess. Nu står ett hus på plats nedanför lägenheterna, som efter sommaren beräknas vara en färdig sopterminal.

Solen lyser över Sundbyberg när platschefen Micke Andersson går igenom allt som hunnits med sedan byggstarten i januari. Det har tillkommit ett nästan färdigbyggt hus, som i början av september kommer att bli den stora sopterminalen. Dit kommer alla de 6000 bostädernas avfall att samlas med hjälp av Envacs ”dammsugarsystem”.

Hittills har alltså en betongplatta gjutits som utgör husets grund. Till betongplattan förklarar Micke att de, som vanligt, först behövt lägga frigolit som de sedan armerat över innan de börjat gjuta betongen. Därefter har BMs underentreprenörer utfört resterande arbete som tillkommit. De har bland annat skapat en stålkonstruktion som blivit husets stomme, men också gjutit stora betongväggar och lagt husets fasad.

Allt som allt har det varit mellan 2-8 stycken på plats från BM Byggmontage och arbetat med terminalen. Micke berättar att han och hans medarbetare just nu börjat med husets takfot i trä, och känner sig lugn vid frågan om de kommer hinna bli klara med allting enligt tidplanen. I projekteringsstarten tog det nämligen stopp efter att sophanteringssystemets beställare, SAVAB, inte kommit överens med kommunen om bygglov för terminalens ytterväggsutseende. Byggstarten blev således förskjuten med cirka 8-10 veckor, men sedan dess har de lyckats hålla sin gemensamma tidplan.

– Under de kommande veckorna kommer takläggare och plåtslagare hit till bygget. Sen kommer det vara lite smågrejer som kommer utföras; som att putsa igen hål och sätta dit brädor här och var. Vi kommer också behöva gjuta en till platta, fast utanför huset. Dit ska containrar kunna köras som samlar ihop allt avfall. Men det är i stort sett allt! Sen är det bara lite inredning och sånt pyssel som väntar, förklarar Micke.

Bengt Johansson, BM Byggmontages VD, tillägger att även Envac påbörjat sitt arbete med att leverera de stora ”dammsugarna”. Han känner sig nöjd med hur projektet artat sig och poängterar värdet i att ha en bra beställare som förstår arbetsprocessen.

– Bra dialog är det bästa vapnet mot struligheter. Och att kunna arbeta med personer som förstår är A och O för att lyckas ro hem ett byggprojekt på ett bra sätt. Därmed vet jag redan att det här arbetet kommer att bli bra, avslutar Bengt med ett leende.

BM BYGGMONTAGE TOTALENTREPRENÖR FÖR MILJÖSATSNING I SUNDBYBERG.

Idag slängs sopor och annat avfall i sopkärl utanför bostadshusen. Avfallet hämtas sedan upp med sopbil från varje hus och körs iväg till en återvinningscentral. Sundbybergs kommun ska ersätta denna traditionella sophanteringen med ett nytt miljövänligare system, som bygger på att man drar stålrör under marken som ska transportera soppåsar och annat avfall direkt från bostadsområdet till en samlad terminal.

– Detta projektet kommer betyda att cirka 6 000 lägenheter kommer att använda samma sopnedkast, som transporteras genom stålrör i marken med hjälp av en stor dammsugare som ska sitta monterad i terminalen, säger Bengt Johansson, VD på BM Byggmontage.

Projektet utförs på beställning av SAVAB (Sundbyberg Avfall & Vatten AB), bolaget är kommunalt ägt och sysslar, precis som namnet avslöjar, med avfall och vatten.

Det är det svenska företaget Envac som ligger bakom uppfinningen. Deras system har redan använts världen över och börjar nu även användas av de svenska kommunerna.

– Jag tror att detta kommer bli stort och att fler och fler kommuner kommer att haka på. Systemet gör ju att all avfallshantering avlägsnas från bostadsområdena, och i ställer samlas upp på ett och samma ställe, där det sedan hämtas upp av lastbil och körs till närmaste återvinningscentral. Det blir ju ett miljövänligare alternativ, helt klart!

BM Byggmontage ska bygga terminalen som samlar upp avfallet och budgeten för deras del är cirka 25 miljoner. Sedan ansvarar Envac för att bygga rörsystemet som ska transportera avfallet till terminalen.

– Det är ett stort projekt som är uppdelat på oss två, där vi har ungefär lika stor budget på båda delarna. Vilket gör att hela projektet landar på runt 50 miljoner – en stor investering för kommunen, men det är definitivt värt det för miljön.

Det var i oktober som projektet påbörjades, och det nya systemet skall tas i bruk i september 2019.

– Vi har redan påbörjat sprängningsarbetet och ska snart gå ingång med övriga byggnationer. Vi kommer under projektets gång att vara totalt cirka 30 personer på plats, avslutar Bengt.

Här kan du se en video om Envacs system: https://vimeo.com/121141402

BYGGNATIONERNA PÅ EMHART GÅR BRA

Det är full aktivitet på Emhart Glass när det ska lastas ut överbliven isolering. En kranbil står nedre på marken och lyfter ned det överblivna materialet ifrån taket. Ett tak som kommit på plats sedan sist vi besökte bygget.

Det var i november förra året som byggnationerna på Emharts nya lagerlokal påbörjades. Under det förra besöket, som var i december, var det full aktivitet i pålningsarbetet. Man har sedan dess hunnit slå ned nästan 200 pålar i den porösa marken, monterat hela stålkonstruktionen samt fått på väggar och tak på lokalen.

– Vi har fått påla ganska intensivt, speciellt under de bärande pelarna, säger Mikael Andersson, platschef på BM Byggmontage.

Berätta mer om hur och varför man pålar?

– När marken är lite för porös för att kunna gjuta på, så måste man slå ned pålar. Dessa slås med fördel ned till fast berg. Sedan gjuter man in toppen av pålen i en armerad betongform och detta fungerar sedan som ett fundament för hela konstruktionen. Ofta så måste man använda pålning när man ska bygga i närheten av vattendrag, där marken är något blötare och mjukare än vanligt.

Vi lämnar pålningen och återgår till dagens arbete, som mestadels innefattar att få hela konstruktionen tät inför gjutningen.

– Nu måste vi få hela lokalen tät för att kunna påbörja uppvärmningen inför golvgjutningen. Det är nämligen ett specialgolv som ska vara extra slitstarkt och kunna klara av all trucktrafik som ska gå där inne, vilket gör att det är extra viktigt att vi har en tät lokal med optimal temperatur när vi ska gjuta. Det får inte vara någon yttre påverkan alls när vi ska gjuta, konstaterar Mikael.

Idag är man fem stycken ifrån BM på plats, som tillsammans med en annan inhyrd byggfirma hjälps åt med den sista armeringen inför gjutning av den första av tre etapper. VVS- och elföretag är också involverade i projektet, som Mikael i övrigt tycker går bra.

– Vi ligger i fas med tidsplan och jag kan inte se att vi skulle ha några problem med att hinna klart till juni som planerat, konstaterar Mikael.

ETT ÅR PÅ ÖSTERMALM SALUHALL

Östermalms Saluhall är en av Stockholms mest anrika byggnader. För lite drygt 100 år sedan uppfördes denna enorma byggnad och har sedan dess fungerat som en mötesplats för matintresserade Östermalmsbor. Sedan ett och ett halvt år tillbaka har byggnaden genomgått ett omfattande renovering. Idag besöker vi Bengt Björklund och hans kollegor ifrån BM Byggmontage, som är anlitade av Stockholmstad i syfte att ansvara för de mesta betongkonstruktionerna som ska gjutas.

För ungefär ett år sedan kom Bengt och hans kollegor till bygget, som under tiden nästan blivit som ett andra hem. Det märks att Bengt rört sig nere i de mörka gångarna under Saluhallens golv tidigare när han visar oss runt. Vi kommer tillslut fram till ett stort öppet rum, där golvet är täckt av armeringsjärn.

– Här ska vi gjuta ett nytt källargolv som sedan ska användas som spinklerrum, säger Bengt, innan han svarar en kollega som undrar när betongbilen ska komma.

Ni har varit här i ett år nu, hur har det gått?

– I det stora hela så har det gått bra. Men det är en gammal och extremt stor byggnad som ska renoveras, vilket betyder att man hela tiden stöter på oväntade hinder som måste tillbaka till konstruktören och ritas om innan vi kan fortsätta, berättar Bengt.

Hur mycket speciallösningar får man göra på ett bygge som detta?

– För våran del blir det inte så mycket speciallösningar, det enda som är lite problematiskt när man gjuter alla våningar är att man måste ha uppslagskanter till de nya bjälklagen. Sen är logistiken svår, det är ont om plats och eftersom vi jobbar nere i källaren så har vi inte möjlighet att använda någon kran utan får istället bära ned allt material för hand, vilket såklart gör att allt tar lite längre tid än vid till exempel ett nybygge, förklarar Bengt.

Under de 100 åren som gått sedan man uppförde byggnaden har både bygg- och konstruktionsteknik förändrats markant. Detta gör att man ständigt stöter på oväntade hinder.

– Rivningsarbetarna stöter ibland på berg och andra oväntade hinder, vilket gör att det blir en massa sågning, sprängning och utlastning. Ännu en anledning till att det ibland blir förseningar, konstaterar Bengt.

Hela syftet med renoveringen är att säkerställa Saluhallens bärighet och att fräscha upp hela fastigheten. Man kommer således att bevara det mesta av ”skalet” medan man stärker upp själva konstruktionen. Bengt och hans kollegor räknar med att vara kvar på Östermalm i ungefär ett år till, något som inte Bengt har några större problem med.

– Jag har jobbat på BM sedan 1992 och vi som är här uppe i Stockholm nu har jobbat tillsammans närmare 15 år, så vi är ett sammansvetsat gäng, nästan som familj.

Hur är det att jobba på BM?
– Det är jättebra, annars hade jag inte varit här så pass länge, avslutar Bengt.

ÄNNU ETT PROJEKT PÅ GUSTAVSVIK

Gustavsvik Camping är en av Sveriges mest besökta campingplatser. Det strömmar varje sommar in hundratals husvagnar och tusentals besökare, vilket naturligtvis gör att anläggningen slits hårt. För några år sedan påbörjades en uppfräschning av hela anläggningen, och detta är något som BM Byggmontage är en stor del av. Idag träffar vi Fredrik Andersson, projektledare på BM, ute i ett av campingens servicehus som genomgår en totalrenovering.

– Allt ska fräschas upp och så ska vi göra lite ombyggnationer. Vi byter ut allt in till stommen, sedan plastar vi om och sätter på plyfaskivor innan gipset skall monteras, berättar Fredrik.

BM har idag tre stycken snickare på plats, vilket man kommer ha fram till maj, då det ska vara klart för inflyttning. Just idag är det gipsning av väggar som står på tapeten. Eller som tapeten ska sitta på, kanske är en mer korrekt benämning.

– Just nu håller vi på att gipsa alla väggar. Detta kommer vi göra i någon vecka till, innan det är dags för elektriker och golvläggare att ta vid, säger Fredrik.

Hela renoveringsprojektet kommer att utföras invändigt i fastigheten, och endast nya fönstren är det som kommer att synas vid en utvändig anblick. I övrigt är det en helt vanlig renovering, som bör klaras av utan några problem, menar Fredrik.

– Det är en helt vanlig renovering, och jag ser inga problem med varken att hålla tidsplanen eller i utförandet, säger Fredrik medans han och hans två kollegor fortsätter skruva upp gipsskivor på väggen.

EMHART GLASS BYGGER UT!

EMHART GLASS BYGGER UT

BM Byggmontage anlitas när Emhart Glass ska bygga ut sitt lager på produktionen i Örebro. Den amerikanska jättekoncernen omsätter ungefär en miljard kronor, i Sverige. Ett av företagets arbetsområden är glasförpackningar. Dessa tillverkas bland annat i Örebro, där man nu ska lägga en större del av sin produktion.

– Vi har anlitats som totalentreprenör och kommer således att ansvara för hela byggnationen av Emharts nya lager, berettar Mikael Andersson, platschef på BM Byggmontage.

Micke, som han kallas, sitter idag inne på sitt platskontor och planerar för nästa steg i byggnationen.

– Just nu håller vi på att pålar för att våra plintar som ska gjutas. Plintarna kommer sedan att fungera som bärande grund för våra takbalkar, så det är viktigt att man verkligen har en bra grund att gjuta plintarna på eftersom hela byggnationen ska bäras av denna konstruktion, förklarar Micke.

För två veckor sedan påbörjades etableringen på byggarbetsplatsen. Och den nya lagerlokalen, som kommer att uppmäta ungefär 1 800 m2, ska stå klar i juni 2018. Men just nu ligger fokus på mark och stomme.

– Nästa steg för oss kommer vara att börja gjuta plintar, för att sedan påbörja montagearbetet av hela stommen. Vilket kommer att byggas i en stålkonstruktion, avslutar Micke.

MOBILT KÖK PÅ GUSTAVSVIK

Gustavsvik har ett av Nordens största äventyrsbad, och i skuggan av det hamnar ofta deras fem-stjärniga camping med tillhörande faciliteter. BM Byggmontage har under en längre tid haft ett tätt samarbete med Gustavsvik och har bland annat renoverat gymmet, byggt den nya rutchbanan och ett servicehus på campingen. Idag träffar vi Jonas, som ansvarar för bygget av en ny bar med tillhörande kök, som för övrigt är mobilt.

– Vi har fått konstruera hela byggnaden så att den ska kunna flyttas. Detta för att marken ägs av kommunen och är klassad som byggmark, vilket betyder att man när som helst kan bli av med marken för att kommunen ska bygga, och då flyttas köket istället för att det rivs, säger Jonas.

Detta är alltså ett speciellt projekt, vilket det ofta är när BM Byggmontage anlitas. Och företaget besitter en bred kunskap menar Jonas.

– Vi jobbar ju väldigt brett som företag och vill försöka sköta det mesta själva när vi tar åt oss ett uppdrag. Detta medför såklart att vi snickare blir väldigt ”breda”. Ena dagen så är det finsnickeri inne i ett kök, och nästa dag gjuter vi ett stort valv, säger Jonas.

Ni har under åren gjort mycket jobb åt Gustavsvik, det nya rutchbanetornet måste varit lite speciellt?

– Ja, det är mycket som skiljer sig ifrån ett vanligt bygge. Främst bestämmelser om säkerhet och hur de enorma fuktmängderna ska hanteras för att inte tränga in i konstruktionen. Just på det projektet fick va ta hit en Belgisk firma bara för att klä in taket i rätt plastmaterial. Sedan är det mycket viktigt att alla säkerhetsåtgärder följs, dels när vi bygger, men också för att säkerställa att konstruktionen i sig är säker och att den klarar av den mängden badgäster som använder rutchbanan, konstaterar Jonas.

Åter till den nya baren ni bygger, vad har projektet för omfattning och när ska det stå klart?

– Vi har varit här sedan maj månad, och vi kommer vara klara idag. Tanken var att baren skulle öppnas igår. Men en försenad leverans av elcentralerna gjorde att premiären har fått skjutas fram några dagar, egentligen så har hela tidsplanen för det här projektet varit lite flytande, då vi av olika anledningar fått lov att ändra ritningar och tänka om under byggtiden. Men det är ingen stor grej. Beställaren är nöjd med slutresultatet och de andra projekten vi gjort åt dem har alltid skötts helt enligt utsatt tidsplan, säger Jonas.

Jonas har jobbat på BM i 20 år och trivs bra med tillvaron.

– Stämningen är bra emellan gubbarna. Självklart så kommer man ihop sig ibland, men vi löser det alltid på ett professionellt sätt. En stor fördel är också att bolaget är väldigt personligt, det är korta led och alla har ganska tajt kontakt med vår chef. Sammanfattat så trivs jag personligen väldigt bra, jag gillar att ha högt till tak och att reda ut konflikter direkt. Detta kanske inte alltid är till min fördel, då man kan framstå som en ganska jobbig jäkel, skrattas Jonas.

RENOVERING ÖSTERMALMS SALUHALL

Klockan är 06:45 när Gary Nilsson, projektledare på BM Byggmontage öppnar grinden till bygget. Vi går direkt till kontoret för inskrivning och ombyte – Ja, man får inte gå klädd hur som helst på ett bygge. Iklädd gummistövlar med stålhetta, varselväst och hjälm tar vi oss direkt till byggets huvudattraktion, saluhallen.

Vi kliver in i en enorm byggnad med en takhöjd på 15 meter. Man har börjat riva golvet längst in i lokalen. Vad är det vi ser här?

– Saluhallen är byggd 1888 så delar av konstruktionen är väldigt ansatt. Därfär har man tagit beslut att riva hela valvet i saluhallen och gjuta upp ett helt nytt valv, säger Gary och tittar upp i taket. Hur kommer ett sådant arbete att gå till?

– Vi kommer att riva en del i taget för att man är orolig för saluhallens övriga konstruktion. När man rivit en etapp så kommer där gjutas nytt valv innan man fortsätter riva nästa etapp. Detta kommer ske i fyra olika etapper, säger Gary.

På uppdrag av Stockholm stad så ska hela östermalms Saluhall renoveras och en ny hotellverksamhet ska byggas i grannfastigheten. Vad är omfattning av bygget för er del?

– Jobbet för våran del är ganska omfattande. Idag är vi sju personer på plats, men projektet är just nu lite i startfasen så vi kommer att behöva bemanna upp framöver med cirka 4 personer. Vilket totalt motsvarar ungefär halva våran personalstyrka. Projektet kommer för våran del att fortgå under minst ett år framöver. Konstaterar Gary.

Saluhallen byggdes år 1888, vilket betyder att stora delar av konstruktionen är mycket ansatt. Hur kommer arbetet att gå till?

– Man har tagit beslut att riva hela valvet i saluhallen och gjuta upp ett helt nytt, säger Gary och pekar bort mot den högra delen av byggnaden där det är ett stort hål i golvet. Anledningen till att man river en del i taget är att man är orolig för saluhallens övriga konstruktion. När man rivit en etapp så kommer där gjutas nytt valv innan man fortsätter riva nästa etapp. Detta kommer ske i fyra olika etapper, berättar Gary och börjar röra sig mot en trappa som leder ned till källaren.

Efter att Gary visat formarna för de nya valven som skall gjutas tar vi oss vidare till hotelldelen, där man idag ska gjuta ett valv för hotellets innergård.

– Eftersom det är valv och inte platta på mark så behöver man stämpa upp valvet till rätt nivå för att kunna gjuta där, säger Gary och visar oss underarbetet.

Det måste vara lite speciellt att arbeta mitt i centrala Stockholm, vad är de största utmaningarna med ett sådant här bygge?

– Ja det är ganska krävande. Man har små ytor för matrialhanteringen, vilket medför att man får hela tiden ha en plan för logistiken, Avslutar Gary.